Statybų projektų valdymas ir techninė priežiūra

Viena iš pagrindinių MB „Geosintetika“ veiklos sričių - statybos projektų valdymas.

Kiekvienas statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti statybos organizavimo būdą: rangos, ūkio, mišrų, statinio statybos valdymo ar kitus būdus, kurie neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams. Statyba rangos būdu yra pats populiariausias statybos organizavimo būdas, kurio esmę sudaro tai, kad statybos darbus atlieka statytojo (užsakovo) pasitelktas rangovas ar rangovai, su kuriuo sudaroma rangos sutartis ir kuris prisiima visą ar didžiąją dalį statybų organizacinės naštos ir rizikos.

Statinio projektų valdymas - statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir kitus su ja susijusius darbus organizuoja statinio statybos valdytojas. Ši veiklos sritis apima darbus, pradedant parengiamuoju statybos periodu ne statybos aikštelėje, statybos aikštelės paruošimu, medžiagų ir įrengimų tiekimo organizavimu, rangovinių bendrovių parinkimu, darbų organizavimu statybos vietoje, baigiant - objekto perdavimu eksploatavimui.

Vienas iš svarbiausių įmonės tikslų vykdant generalinio rangovo funkcijas - užsakovo funkcijų atlikimas ne tik statybos darbų metu, bet ir kitose stadijose - nuo idėjos iki statybos darbų garantinio laikotarpio pabaigos.

Generalinio rangovo veiklos sėkmingumas priklauso nuo jo sugebėjimo suburti darnią, iš įvairių įmonių atstovų susidedančią komandą ir efektyviai koordinuoti jos veiklą.

Ilgalaikis sėkmingas bendradarbiavimas su žinomomis bei gerą vardą turinčiomis organizacijomis užtikrina aukštą visų statinio elementų kokybę ir galimybes atlikti visus reikalingus darbus tiksliai pagal grafiką.

Jūs turite statybos projekto idėją - mes ją įgyvendiname greitai, kokybiškai ir už prieinamą kainą!

Statinių rūšys, kuriose atliekame genrangovo funkciją:

  • Pramoniniai pastatai;
  • Komercinės paskirties pastatai;
  • Gyvenamieji pastatai;

Statybos rūšys, kuriose atliekame genrangovo funkciją:

  • Naujo statinio statyba;
  • Statinio rekonstravimas;

 

Objektų galerija